www.ymparisto.fi
 
 
Asemakaavan seurantalomake  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Xml-tiedostona toimittaminen: Asemakaavan seurantalomake

Toukokuussa 2011 on lisätty mahdollisuus toimittaa hyväksytyn asemakaavan seurantalomakkeen tiedot siirto-skeeman mukaisena xml-tiedostona. Xml-tiedosto voidaan tuottaa esim. kunnan omasta järjestelmästä KuntaGML/KRYSP-toteutuksen avulla. Skeema sekä sitä tarkentavat ohjeet ja havainnollistava esimerkki kuntien tuotantojärjestelmien toteutusta varten:

Xsd-skeema asemakaavan seurantalomakkeen tiedoston siirtoon kunnista

Skeeman xls-selitys asemakaavan seurantalomakkeen tiedoston siirtoon kunnista

Xml-esimerkki asemakaavan seurantalomakkeen tiedoston siirtoon kunnista

Uuden tiedonsiirron perusratkaisu:

Kunta tai sen valtuuttama käyttäjä lisää asemakaavakohtaisen xml-tiedoston nykyisen TYVI-käyttöliittymän kautta. Tiedosto voi sisältää seurantalomakkeen xml-skeeman lisäksi muitakin tietoja, mutta ne karsitaan toimituksesta, eikä niitä tallenneta TYVIin. Xml-tiedoston sisällölle tehdään vastaavat tarkistukset kuin valmiiksi täytetylle www-lomakkeelle, eli virheestä riippuen toimitus estetään tai siitä vain varoitetaan. Tietojen tarkistusten takia xml-tiedonsiirrossa voidaan ottaa vastaan vain hyväksytyistä asemakaavoista valmiiksi täytettyjä lomakkeita.

Xml-tiedonsiirtoa varten kirjaudutaan normaalisti selainpohjaiseen TYVI-käyttöliittymään nykyisillä käyttäjätunnuksilla, ja muutkin toiminnot ovat käytettävissä. Uutta reittiä toimitetut tiedot tulevat TYVI-palveluun selattaviksi samoin kuin verkkolomakkeella tallennetut. Käyttäjätietoja hallitaan on omassa TYVI-osiossa kuten nykyisin.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto